网站标志
商品搜索
您好!欢迎光临缅甸万丰国际-13187589555 
点评详情
发布于:2019-4-18 22:13:39  访问:334 次 回复:0 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
Βουλή ΟΤΕ ΝΑΤΟ Κοσμήματα Αξεσουάρ από ξύλο Οι βασικοί όροι της συμφωνίας μεταξύ Cosco και ΟΛΠ
Κοσμήματα Αξεσουάρ από ξύλο Στην κινεζική εταιρεία η ευθύνη για τυχόν αποζημιώσεις σε τρίτους - Πράσινο φως από τον Οργανισμό...\"
Οι βασικοί όροι της συμφωνίας μεταξύ Cosco και ΟΛΠ Κοσμήματα Αξεσουάρ από ξύλο
Στην κινεζική εταιρεία η ευθύνη για τυχόν αποζημιώσεις σε τρίτους - Πράσινο φως από τον ΟργανισμόΕγκρίθηκε την Δευτέρα από το διοικητικό συμβούλιο του ΟΛΠ και οδεύει στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς έγκριση το νέο σχέδιο συμφωνητικού μεταξύ ΟΛΠ και Cosco για την τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης που ανοίγει το δρόμο για τη νέα επένδυση της κινεζικής εταιρείας στο Δυτικό Προβλήτα ΙΙΙ.
Οπως προκύπ ΤΕΙ από το άρθρο 27 της σύμβασης τροποποίησης, η Cosco θα αναλάβει οποιαδήποτε οικονομική αξίωση υποβληθεί από τρίτον που έλαβε μέρος στον αρχικό διαγωνισμό του ΟΛΠ για την παραχώρηση των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων.
Η σύμβαση, αφού αρχικά αναφέρεται στο ιστορικό του πώς τα δύο μέρη έφθασαν μέχρι το «φιλικό διακανονισμό» για την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, στη συνέχεια παραθέ ΤΕΙ τους ορισμούς (προβλήτα, δικαιώματα παραχώρησης κ.λπ.) και ακολουθούν οι τροποποιήσεις της υφιστάμενης σύμβασης ΟΛΠ-ΑΕΑΣ (Cosco).
Η τροποποιημένη σύμβαση
Μεταξύ άλλων, η τροποποιημένη σύμβαση προβλέπει ότι:
- Ο Νέος Προβλήτας Πετρελαιοειδών, που η ΟΛΠ Α.Ε. επιθυμεί να κατασκευαστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στους ουσιαστικούς όρους του παρόντος συμφωνητικού, λόγω της φύσης του συγκεκριμένου έργου ως συμπληρωματικού, αλλά και της θέσης αυτού (καθώς διασχίζει υπογείως τον Προβλήτα ΙΙΙ), είναι απολύτως απαραίτητο από τεχνική και οικονομική άποψη να μη διαχωριστεί, αλλά να κατασκευαστεί ταυτόχρονα και ενιαία με το Δυτικό Τμήμα του Προβλήτα ΙΙΙ και από τον ίδιο οικονομικό φορέα που θα εκτελέσει την κατασκευή του Δυτικού Τμήματος του Προβλήτα ΙΙΙ.
- Κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη της παρούσας, από την κύρωση του παρόντος συμφωνητικού από τη Βουλή των Ελλήνων μέχρι την ημερομηνία θέσεως σε παραγωγική λειτουργία του Δυτικού Τμήματος του Προβλήτα ΙΙΙ από την ΑΕΑΣ (σ.σ.: ΣΕΠ), και σε κάθε περίπτωση μέχρι το ΑΕΠ της wikipedia.orgΕλλάδας, όπως ανακοινώνεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., ανέλθει στο ποσό που αντιστοιχεί στο ΑΕΠ της dionfelle.grΕλλάδας του έτους 2008 σε σταθερές τιμές 2005 (210,443 δισ. ευρώ) πλέον αύξησης 2% ετησίως, σύμφωνα με τον κατωτέρω Πίνακα 3, η ΑΕΑΣ δεν υποχρεούται να καταβάλει το ποσό του εγγυημένου ανταλλάγματος του Πίνακα 2 του άρθρου 4.3 της Σύμβασης Παραχώρησης.
- Θα τροποποιηθεί η υφιστάμενη σύμβαση και συμφωνείται νέος τρόπος καταβολής του μεταβλητού οικονομικού ανταλλάγματος για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή της καταβολής του Εγγυημένου Ανταλλάγματος. Επίσης προβλέπεται ότι η ΑΕΑΣ θα υποβάλλει ανά τρίμηνο στην ΟΛΠ Α.Ε. τις εκτιμήσεις των εσόδων και διακίνησής της για το επόμενο τρίμηνο καθώς και τις παραδοχές εκτίμησης.
- Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται από την ΑΕΑΣ ελάχιστη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων ίση με το 65% ανά Προβλήτα της εκάστοτε εγγυημένης δυναμικότητας του Ν.ΣΕΜΠΟ, προάγοντας έτσι τα συμφέροντα της ΟΛΠ Α.Ε., και σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζει διακίνηση σε ποσοστό 65% της εκάστοτε Εγγυημένης δυναμικότητας του Ν.ΣΕΜΠΟ, ανεξαρτήτως του αριθμού των προβλητών εν λειτουργία.
- Θα εγκατασταθούν και λειτουργήσουν εντός του 2014 δώδεκα νέες γερανογέφυρες πυκνής στοιβασίας τύπου E-RTGs (1 over 5) στην ανατολική πλευρά του Προβλήτα ΙΙ.
- Τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός τεσσάρων ετών από την Ημερομηνία Εναρξης Κατασκευής στο σύνολο του Δυτικού Τμήματος του Προβλήτα ΙΙΙ και εντός επτά ετών από την Ημερομηνία Εναρξης Κατασκευής του Δυτικού Τμήματος του Προβλήτα ΙΙΙ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του συνόλου των εργασιών εγκατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού.
- Στο άρθρο 10 [«ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΣ)»] της Σύμβασης Παραχώρησης προστίθενται νέα παράγραφος 10.3 ως εξής: «Σε περίπτωση οποιασδήποτε δικαστικής ή διοικητικής διένεξης, με οποιονδήποτε τρίτον ο οποίος έλαβε μέρος στο δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων της ΟΛΠ Α.Ε. και υπέβαλε δεσμευτική προσφορά που θα οφείλεται αποκλειστικά στο Συμφωνητικό Β’ Τροποποίησης, η ΑΕΑΣ θα αναλάβει τη διεξαγωγή των σχετικών διαδικασιών, που τυχόν θα προκύψουν και θα απαλλάξει την ΟΛΠ Α.Ε. από οποιαδήποτε σχετική ευθύνη θα προκύψει από τη συγκεκριμένη διένεξη ή διαπίστωση παραβίασης και θα αποζημιώσει την ΟΛΠ Α.Ε. για κάθε ζημία ή δαπάνη υποβληθεί εξαιτίας της ανωτέρω διένεξης ή διαπίστωσης παραβίασης.
Η ΟΛΠ Α.Ε. έχει την υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης της ΑΕΑΣ και άμεσης κοινοποίησης σε αυτήν όλων των στοιχείων και εγγράφων που σχετίζονται με τα ανωτέρω ζητήματα».
Πηγή: Naftemporiki.gr
Κοσμήματα Αξεσουάρ από ξύλο Εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ επιτέθηκαν στον Πρ.Παυλόπουλο
Μπουκάλια με νερό εκσφενδόνισαν διαδηλωτές εναντίον του πρώην υπουργού Εσωτερικών - Ο κ. Παυλόπουλος βρισκόταν στη συμβολή της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας με την οδό ΜέρλινΣτόχος των εργαζομένων στην μεταλλευτική βιομηχανία ΛΑΡΚΟ έγινε ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος.
Οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ διαδήλωναν έξω από τη Βουλή και όταν εντόπισαν τον κ. Παυλόπουλο επιτέθηκαν εναντίον του καθυβρίζοντας τον με σκαιούς χαρακτηρισμούς. Ορισμένοι μάλιστα εκσφενδόνισαν εναντίον του μπουκάλια με νερό.
DNApi. DionFelle.gr DionFelle.gr Κοσμήματα Αξεσουάρ από ξύλο ΚΟΛΙΕ ΜΑΚΡΥΑ Κοσμήματα Αξεσουάρ από ξύλο ΚΟΛΙΕ DionFelle. DionFelle.gr Κοσμήματα Αξεσουάρ από ξύλο ΚΟΛΙΕ ΜΑΚΡΥΑ gr Κοσμήματα Αξεσουάρ από ξύλο ΚΟΛΙΕ ΜΑΚΡΥΑ ΜΑΚΡΥΑ kaltura.com/p/787781/sp/78778100/embedIframeJs/uiconf_id/12749501/partner_id/787781?iframeembed=true&playerId=kaltura_player_1378813378&entry_id=0_125xf6ga&flashvars[akamaiHD.loadingPolicy]=preInitialize&flashvars[akamaiHD.asyncInit]=true&flashvars[streamerType]=hdnetwork\" allowfullscreen=\"\" webkitallowfullscreen=\"\" mozallowfullscreen=\"\" style=\"width: 640px; height: 480px;\" itemprop=\"video\" itemscope=\"\" itemtype=\"http://schema.org/VideoObject\" frameborder=\"0\" height=\"480\" width=\"640\">
<span itemprop=\"name\" content=\"Εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ επιτέθηκαν στον Πρ.Παυλόπουλο\"></span>
<span itemprop=\"description\" content=\"\"></span>
<span itemprop=\"duration\" content=\"\"></span>
<span itemprop=\"thumbnail\" content=\"\"></span>
<span itemprop=\"width\" content=\"640\"></span>
<span itemprop=\"height\" content=\"480\"></span>
DionFelle.gr Κοσμήματα Αξεσουάρ από ξύλο ΚΟΛΙΕ ΜΑΚΡΥΑ Αξεσουάρ από ξύλο Σοκ στην Κρήτη: Η μία αυτοκτονία μετά την άλλη
Ηράκλειο: 27χρονος κρεμάστηκε με τη ζώνη του - Χανιά: 61χρονος αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίναΝεκρός βρέθηκε ένας 27χρονος από τη Λιθουανία, σε διαμέρισμα στην περιοχή της Αμμουδάρας, περίπου στις 00.30 μετά τα μεσάνυχτα.
Ο νέος άνδρας κρεμάστηκε μέσα στη ντουλάπα του με τη ζώνη του, ενώ είχε προηγηθεί καβγάς με την κοπέλα του.
Τις συνθήκες της αυτοχειρίας ερευνά η Αστυνομία.
Πηγή: Cretalive.gr
Και δεύτερη αυτοκτονία μέσα σε λίγες ώρες
Το πρώτο σοκ από την αυτοκτονία του νεαρού, διαδέχεται ένα δεύτερο σοκ, αφού όπως αποκαλύφθηκε άλλος ένας συμπολίτης μας έβαλε τέλος στη ζωή του στον Αποκόρωνα Χανίων.
Πρόκειται για έναν 61χρονο άντρα ο οποίος το πρωί εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι συγγενικού του προσώπου στο χωριό Αμυγδάλου Καλαμίτσι στον Αποκόρωνα Χανίων..
Ο αυτόχειρας, προκάλεσε το θάνατό του με καραμπίνα καταφέροντας το μοιραίο χτύπημα στο πάνω μέρος του σώματός του, και συγκεκριμένα στη μασχάλη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, ο 61χρονος άφησε σημείωμα με το οποίο ζητά συγγνώμη από τους οικείους του και εξηγεί ότι δεν άντεχε άλλο τα οικονομικά του προβλήματα.
Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, αναφέρουν ότι ο άτυχος άντρας έπασχε από την επάρατο νόσο.
Στο σημείο σπεύδει Αστυνομική δύναμη ενώ η σορός του 61χρονου θα διακομισθεί στο νοσοκομείο Χανίων για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.
Πηγή: Flashnews.gr
Κοσμήματα Αξεσουάρ από ξύλο
source: http://www.protothema.gr/economy/article/327486/oi-vasikoi-oroi-tis-sumfonias-metaxu-ton-cosco-kai-olp/
Κοσμήματα Αξεσουάρ από ξύλο…
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表