Database error: Invalid SQL: update pwn_comment set cl=cl+1 where id='57172' and iffb='1'
MySQL Error: 1142 (UPDATE command denied to user 'hdm0790585'@'121.40.100.118' for table 'pwn_comment')
#0 dbbase_sql->halt(Invalid SQL: update pwn_comment set cl=cl+1 where id='57172' and iffb='1') called at [/data/home/hyu1267130001/htdocs/includes/db.inc.php:55] #1 dbbase_sql->query(update {P}_comment set cl=cl+1 where id='57172' and iffb='1') called at [/data/home/hyu1267130001/htdocs/comment/module/CommentContent.php:68] #2 CommentContent() called at [/data/home/hyu1267130001/htdocs/includes/common.inc.php:524] #3 PrintPage() called at [/data/home/hyu1267130001/htdocs/comment/html/index.php:13] 网友点评--深圳市卡尔顿织发中心
网站标志
商品搜索
您好!欢迎光临深圳市卡尔顿织发中心  
点评详情
发布于:2017-6-25 04:54:47  访问:15 次 回复:0 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
Testy IQ, Testy Inteligencji
Często stawia się zarzut, że testy IQ mierzą właściwie to, co ich twórcy uznają za inteligencję, i że inaczej skonstruowany test może dać odmienny wynik.   Okazało się bowiem, że jednorazowe badanie to zdecydowanie za mało, aby wyłapać subtelne różnice pomiędzy umiejętnościami w trzech głównych zakresach składających się na całość naszej sprawności intelektualnej, czyli: pamięci krótkotrwałej, rozumowaniu oraz zdolnościach językowych.
Mam przeciętne IQ a nie uważam się za głupią i zdaję sobie sprawę z ludzkiej głupoty. To trochę dziwne, wyniki powyżej 120 powinny być nieczęste, a tu widzę zatrzęsienie wybitnych umysłów. Agencja potwierdziła w ten sposób, że nie odstajemy od reszty - tylko 6% ankietowanych z sukcesem przeszło xingmengyuanlipin.com przez Cognitive Reflection Test. Oznacza to, że testy takie mierzą raczej szybkość rozwiązywania typowych, znanych problemów, niż umiejętność radzenia sobie w nieznanych sytuacjach, co jest prawdziwą oznaką inteligencji.
Z pewnością są osoby, których nie da się wyćwiczyć na masterów logicznych łamigłówek. Test na inteligencję w żaden sposób nie pokazuje np. iloraz inteligencji norma emocjonalnej. Wbrew obiegowej opinii sztuczna inteligencja nigdy nie będzie stała na równi z człowiekiem. Wprawdzie z przyczyn terroru politycznej poprawności bezpośrednich badań porównawczych kobiecego i męskiego IQ się ostatnio w zasadzie nie przeprowadza, ale wyniki wychodzą dzięki innym danym.
Nie twierdzę absolutnie, że test na inteligencję jest super panaceum na wszelkie pracownicze bolączki. Definicji tego słowa jest pewnie tyle co psychologów, więc oczywiście powstało wiele teorii próbujących odpowiedzieć na pytanie: Czym jest inteligencja. W 1957 inteligencja w węższym znaczeniu (inteligencja twórcza, kierownicy i organizatorzy życia społecznego, eksperci i specjaliści) liczyła ok. W indywidualnych testach inteligencji najczęściej korzysta się z modelu WAIS (Test na inteligencję dla dorosłych w skali Wechslera) autorstwa Davida Wechslera.
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 
脚注信息
深圳市卡尔顿织发中心   网站建设 海洋网络